ÁLLANDÓ SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY

 

A külföldön tartózkodó magyar állampolgárok a hivatásos konzuli tisztviselőnél tároló elemmel ellátott állandó személyazonosító igazolvány (a továbbiakban: Eszig.) iránti kérelmet nyújthatnak be. A konzuli tisztviselő a kérelmező személyi adatainak és magyar állampolgárságának ellenőrzését követően döntést hoz arról, hogy az ügyfél részére kiállítható-e az Eszig. Amennyiben döntése értelmében sor kerülhet az Eszig. kiállítására, abban az esetben a felvett kérelmet megküldi a nyilvántartó hatóságnak az okmány legyártásának céljából. Ha a kérelem elutasítására kerül sor, erről a konzuli tisztviselő határozatot hoz.

 

Az Eszig-re minden – a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő – magyar állampolgár jogosult, függetlenül attól, hogy magyarországi vagy külföldi állandó lakóhellyel rendelkezik. 

Az Eszig érvényességi ideje a kérelem benyújtásakor betöltött életkor alapján kerül megállapításra, illetve bizonyos esetben attól függ, hogy – az ügyfél kérelmének megfelelően – tartalmaz-e tároló elemet.

A kérelmet személyesen lehet benyújtani, az arcképmás, az aláírás és az ujjnyomat felvétele céljából, tehát meghatalmazott útján való eljárásra nincs lehetőség.

A külképviseleten ideiglenes személyazonosító igazolvány kérelmezésére nincs lehetőség.

Az eljárás teljes egészében illetékmentes.

A régi típusú szig. bármikor – lejárati időtől függetlenül – lecserélhető az új Eszig-re. 

A kérelem benyújtásakor a konzuli tisztviselő a benyújtott iratok, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai alapján ellenőrzi a kérelmező Eszig-re való jogosultságát, a személyazonosságát és az állampolgárságát.

Cselekvőképtelen kiskorú mindkét szülő, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló nagykorú személy a törvényes képviselő útján nyújtja be kérelmét.

Minden egyéb esetben (korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve nagykorú személy tekintetében is) az ügyfél önállóan nyújthat be Eszig. iránti kérelmet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus aláírás (E-sign) igénylésére a külképviseleteken nincs mód.

További információk az alábbi honlapon érhetők el: eszemelyi.hu