Miért van szükség konzuli hitelesítésre?

A Magyarországon felhasználni kívánt okiratokkal kapcsolatban gyakran elvárás, hogy az aláírás hitelesítését magyar konzuli tisztviselő végezze. Hiteles másolatot és hiteles fordítást főszabály szerint Magyarországon kívül csak a konzuli tisztviselő készíthet. A magyarországi ügyvédjénél vagy a magyar hatóságnál tisztázhatja, hogy feltétlenül szükség van-e a konzuli hitelesítésre. Sok esetben elfogadott a külföldön kiállított és apostille záradékkal ellátott okmányt magyarországi ügyintézéshez.

Minden konzuli díj a DemirBank fiókjában a konzuli hivatal által adott fizetési felszólítás birtokában fizetendő.

 

1. Aláírás hitelesítése

Aláírása hitelesítése esetén az iratot Ön a konzuli tisztviselő előtt írja alá, vagy az iraton szereplő aláírását Ön a konzuli tisztviselő előtt sajátjának ismeri el. Az aláírás hitelesítése során a konzuli tisztviselő csak az aláírás valódiságát igazolja, az irat tartalmát nem vizsgálja, azért nem felelős. Az iratot minden esetben Önnek kell előre elkészítenie. A konzuli részleg munkatársainak nem áll módjukban az Ön számára szükséges iratot megszerkeszteni, legépelni vagy kinyomtatni.

Az aláírás-hitelesítés alapfeltétele a személyes megjelenés. A személyazonosságot érvényes útlevél, személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély bemutatásával igazolni tudja. Személyazonosító irat hiányában a hitelesítést nem tudjuk elvégezni. Az okmányok másolata a személyazonosításra nem fogadható el!

Ha cég nevében ír alá, be kell mutatnia a képviseleti jogosultságát igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot is!

A kérelem benyújtására csak előzetes időpontegyeztetés alapján kerülhet sor. Időpontot a visa.bis@mfa.gov.hu e-mail írva kérhet.

A konzuli díj összegét, a díj kiszabásának módját a 5/2010. (XII. 31.) KÜM rendelet írja elő.

Az aláírás hitelesítésének konzuli díja hitelesítésenként fizetendő. Példák az aláírás-hitelesítés költségének kiszámítására:

  • Egy adásvételi szerződésen ketten szerepelnek eladóként, mindkettőjük aláírásának hitelesítése szükséges. Ez esetben az adás-vételi szerződésen szereplő aláírásaikért mindkettőjüknek fizetnie kell, a meghatározott aláírásonkénti díjat. Ha a szerződés négy példányban készül, akkor mind a négy példányért külön-külön fizetni kell, így összesen nyolcszor kell kifizetni az eljárási díjat.
  • Ha egy dokumentumon kell többször az aláírását elhelyezni (például a szerződés minden oldalán), azért csak egy hitelesítési díjat kell fizetni. Az első példánál maradva, ha az egyes szerződések minden oldalát el kell látni az aláírással, akkor is csak egyszer kell fizetni.

 

2. Fordítás hitelesítése

A konzulátus CSAK MAGYARORSZÁGON FELHASZNÁLÁSRA kerülő, a konzuli eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok magyar nyelvről oroszra, illetve orosz nyelvről magyarra fordításának hitelesítését vállalja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a konzuli tisztviselő okirat készítési és konzuli tanúsítvány kiállítási tevékenységének részletes szabályairól szóló 1/2002. (I.23.) KÜM-IM rendelet 5. § (2) bekezdése értelmében a konzuli tevékenységhez nem kapcsolódó, speciális nyelvi szakismeretket feltételező okiratok fordításának hitelesítését a konzuli tisztviselő megtagadhatja.

Ha egy fordítást Magyarországon szeretne felhasználni, de az nem konzuli eljáráshoz kapcsolódik, úgy a fordítás, vagy az elkészített fordítás hitelesítése céljából az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodát kell megkeresni (offi.hu).

 

3. Másolat hitelesítése, hiteles másolat készítése

Másolat hitelesítése: a konzuli részleg az Ön által készített másolatot hitelesíti az eredeti irat bemutatása mellett. 

Hiteles másolat készítése: az Ön által benyújtott eredeti iratról a konzuli részleg készít fénymásolatot, illetve hitelesíti azt. 

Másolat hitelesítését, illetve hiteles másolat készítését személyesen lehet kérni. A kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelmező érvényes okmányát (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány).

A kérelem személyes benyújtására csak előzetes időpontfoglalás alapján kerülhet sor. Időpontot a visa.bis@mfa.gov.hu e-mail írva kérhet.

 

Apostille tanúsítvány

Amennyiben személyesen nem tudja felkeresni konzuli hivatalunkat, aláírását egy helyi közjegyző is hitelesítheti. Ebben az esetben az irat magyarországi felhasználásához közjegyző általi hitelesítés esetében ún. „Apostille" hitelesítésre is szükség van. Az Apostille az adott országban szerezhető be, a helyi kormányhivatalokban (ЦОН - Центр обслуживания населения).